Tøffest mot muskelsmerter

Myopraktikk vinner stadig terreng som en svært konkret, dyptgående tverring av muskulatur, fascia og strukturer i kroppen som alle henger sammen med hverandre. Den umiddelbare effekten mange opplever gjør at dette i utgangspunktet er en éngangsbehandling og man skal kunne gjenoppta sitt normale virke etter kort tid.
Å forstå og inkludere hele muskelkjeder og sette en større del av anatomien i sammenheng gir uante muligheter.

Idrettsbehandling for Norges-, Europa- og verdensmestere:

Mange idrettsutøvere fra alle nivå oppsøker myopraktor da den dype og til dels tøffe behandlingen gir en kort restitusjonstid og hindrer avvik fra planlagt trening og progresjon.
Både myoser, muskelspenninger og overtrening er årsaker som kan bety lengre opphold fra trening og konkurranse og kan potensielt ha store konsekvenser for utøveren.

MYOPRAKTIKK - For alle som trenger at kroppen presterer!


Pris

Førsteganskonsultasjon - fastpris kr 2300,- inkl. mva (normalt opp mot 2-3 timer)

Oppfølgingstime -fastpris 1150,- inkl. mva (60 min)

(Kontant, kort og vipps)

Start din
Behandling

Steinkjer

Kongensgate 43B,

7713 Steinkjer

Kontakt oss